02-01-2019 Oproep aan teams en spelers ten aanzien van de scheidsrechters

02-01-2019
Oproep aan teams en spelers ten aanzien van de scheidsrechters

In de eerste helft van het seizoen hebben wij geconstateerd dat er een fikse toename is van het leveren van commentaar door spelers op onze scheidsrechters. Een aantal scheidsrechters heeft bij het bestuur aangegeven dat ze serieus overwegen om te stoppen met fluiten als dit zo blijft.

Het lijkt er soms op dat er op iedere beslissing van een scheidsrechter gereageerd moet worden en de acceptatiegrens van sommige spelers ten aanzien van de leiding wel heel erg laag ligt.

Ieder team en/of speler zou zich moeten realiseren dat zonder deze mannen er geen zaalvoetbal mogelijk is.
Laat op voetbalgebied het goede voornemen voor 2019 dan ook zijn om meer respect te hebben voor beslissingen van scheidsrechters. Want ook zij zijn, net als alle spelers, actief op de vrijdagavond om hun hobby te kunnen uitoefenen.