Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Zaalvoetbal Barneveld.

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij met persoonsgegevens omgaan. In alle gevallen geldt dat wij emailadressen nooit zullen delen met derden. Ook verstrekken wij geen gegevens van contactpersonen en spelers als hier om wordt gevraagd.

Cookies
Analytische cookies - Deze gebruiken wij om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.
Tracking cookies - Deze cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken. Hier maken wij geen gebruik van.

U kunt onderstaande link gebruiken indien er verder nog vragen heeft.

Algemene zaken (secretaris@zaalvoetbalbarneveld.nl)

We willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via deze website.

In onderstaande tabel kunt u terugvinden welke gegevens wij verzamelen en door wie deze kunnen worden geraadpleegd.

Van wieWelke persoonsgegevens
Deelnemende spelersVoornaam 
Tussenvoegsel 
Achternaam 
Spelersnummer 
Geboortedatum 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Pasfoto 
Spelend bij welk team
BewaartermijnDoor wie
Vanaf het moment van inschrijven bij een team. Gegevens worden verwijderd zodra een speler wordt afgemeld bij een team en niet wordt aangemeld bij een ander team. Dit is alleen mogelijk na afloop van een seizoen.Wedstrijdsecretariaat
Voor het vervaardigen van de wedstrijdformulieren. Dit formulier ligt bij de scheidsrechterstafels. Daarop staat de voornaam, tussenvoegsel, achternaam en het spelersnummer van een speler. 
Wedstrijdleiding
Voor het verwerken van de wedstrijdgegevens. 
Scheidsrechters
Foto van een speler op een afgeschermd gedeelte van de site. Wordt alleen gebruikt ter identificatie van een speler tijdens aanmaken van een strafrapportage. 
Straf- en beroepscommissie
In geval van een strafzaak tegen een speler. 
Zaalvoetbalbarneveld.nl
Voor het tonen van naam en/of foto op het openbare gedeelte website. Dit pas na akkoord van speler. Om akkoord te geven vragen wij de spelers dit formulier in te vullen. Zolang er geen akkoord is afgegeven wordt de naam en/of de foto afgeschermd weergegeven. 
Barneveldse Krant
Wij leveren wedstrijdgegevens aan de Barneveldse Krant voor het verslag. Vanuit journalistiek oogpunt leveren wij, waar nodig (bv. topscorers), altijd de volledige namen. Zie ook een bericht van de: Nederlandse Vereniging van Journalisten
 
Van wieWelke persoonsgegevens
ContactpersonenVoornaam 
Tussenvoegsel 
Achternaam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
Emailadres
BewaartermijnDoor wie
Vanaf het moment dat iemand contactpersoon wordt van een team. 
Gegevens worden verwijderd zodra een team stopt (alle gekoppelde gegevens van het team worden dan verwijderd).
Of wanneer er iemand anders contactpersoon wordt van een team. 
De gegevens van de huidige contactpersoon worden dan overschreven met die van de nieuwe contactpersoon en zijn dan automatisch verwijderd.
Secretariaat
Aantal belangrijke (email) contactmomenten. 
- Aan het begin van het seizoen moet worden aangegeven met welke spelers een team gaat beginnen. 
- Tegen het einde van het seizoen krijgt de contactpersoon de vraag of men wil stoppen of dat men door wil gaan.
- Tijdens het seizoen worden contactpersonen vanuit het secretariaat op de hoogte gebracht van uitspraken door de straf- en beroepscommissie. 
Wedstrijdleiding
Voor telefonisch contact als een team niet (tijdig) aanwezig is op een speelavond. 
Penningmeester
Voor navraag indien het inschrijfgeld niet tijdig is voldaan.
 
Van wieWelke persoonsgegevens
ScheidsrechtersVoornaam 
Tussenvoegsel 
Achternaam 
Spelersnummer 
Geboortedatum 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
Emailadres 
Pasfoto 
IBAN-nummer
BewaartermijnDoor wie
Vanaf het moment van aanmelden als scheidsrechter. Gegevens worden verwijderd zodra een scheidsrechter aangeeft te stoppen met fluiten.Scheidsrechterscommissie
Voor het indelen van de scheidsrechters. 
Wedstrijdleiding
Voor telefonisch contact als een scheidsrechter niet (tijdig) aanwezig is op een speelavond. 
Straf- en beroepscommissie
In geval van een strafzaak is er soms telefonisch contact met een scheidsrechter. 
Zaalvoetbalbarneveld.nl
Voor het tonen van naam en/of foto op openbare gedeelte website. Dit pas na akkoord van de scheidsrechter. Zolang er geen akkoord is afgegeven wordt de naam en/of foto afgeschermd weergegeven. 
Penningmeester
voor het overmaken van de vergoedingen.
 
Van wieWelke persoonsgegevens
Contactpersoon sponsor van een teamVoornaam 
Tussenvoegsel 
Achternaam 
Adres (bedrijf) 
Postcode (bedrijf) 
Woonplaats (bedrijf) 
Emailadres (bedrijf)
BewaartermijnDoor wie
Vanaf het moment dat er door de contactpersoon is aangegeven dat de nota voor het inschrijfgeld rechtstreeks (digitaal) naar de sponsor mag worden gestuurd.
Gegevens worden verwijderd zodra een team stopt (alle gekoppelde gegevens van het team worden dan verwijderd).
Of wanneer wordt aangegeven dat de nota naar een ander (email)adres moet worden gestuurd. De huidige gegevens worden dan overschreven met die van de nieuwe en zijn dan automatisch verwijderd.
Secretariaat
Voor het versturen van de nota.
 
Van wieWelke persoonsgegevens
Overige SponsorsVoornaam 
Tussenvoegsel 
Achternaam 
Adres (bedrijf) 
Postcode (bedrijf) 
Woonplaats (bedrijf) 
Emailadres (bedrijf)
BewaartermijnDoor wie
Vanaf het moment dat de sponsorovereenkomst ingaat. Gegevens worden verwijderd zodra de sponsoring stopt.Secretariaat
Voor het versturen van de nota. 
Penningmeester
Voor navraag indien een nota niet tijdig is voldaan.
 
Van wieWelke persoonsgegevens
CommissieledenVoornaam 
Tussenvoegsel 
Achternaam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
Emailadres 
IBAN-nummer
BewaartermijnDoor wie
Vanaf de toetreding tot de commissie. Gegevens worden verwijderd zodra iemand al zijn taken heeft neergelegd.Alle commissieleden
Toegang tot de afgeschermde omgeving van zaalvoetbalbarneveld.nl Toegang wordt verleend nadat akkoord is gegaan met de vrijwilligersovereenkomst.