Reglement

Minimum leeftijd deelname:
De deelnemende spelers dienen de minimum leeftijd te hebben bereikt van 16 jaar op het moment van spelen.

 1. Deelname op eigen risico:
  Ieder team/speler/coach neemt deel aan dit toernooi op eigen risico.
 2. De regels:
  Er wordt m.u.v. een aantal regels gespeeld conform de “KNVB zaalvoetbal(spel)regels”.
 3. Kosten deelname:
  De inschrijfkosten bedragen €610,- en mogen in twee termijnen worden voldaan. Teams die niet aan de financiële verplichtingen voldoen, worden van deelname aan de competitie uitgesloten.
 4. Competitieprogramma:
  Er worden GEEN programma boekjes verstrekt. Alle informatie is te vinden op http://www.zaalvoetbalbarneveld.nl/
 5. Inschrijven spelers:
  • Een speler of coach mag slechts bij één team worden ingeschreven.
  • Ieder team dient de door de organisatie verstrekte teampagina op orde te hebben voor de start van de wedstrijd.
  • Voor nieuwe spelers/coach geldt dat de teamcaptain zelf verantwoordelijk is om deze toe te voegen, mits de speler speelgerechtigd is.
  • Op vertoon van zijn spelerspagina op de site, via een mobiele telefoon, krijgt een speler gratis toegang tot de sporthal, m.u.v. spelers die op afgeschermd staan. 
   Voor spelers die geen toestemming hebben gegeven om hun naam én foto te mogen tonen op de site is dit niet mogelijk vanwege de afgeschermde status.
  • Om de naam en/of foto te tonen op onze site hebben we toestemming nodig van de spelers zelf (zie ook onze privacyverklaring).
   Toestemming kan worden gegeven door het invullen van het AVG-formulier. Ook kunnen teamcaptains, mits ingelogd, de voorkeuren wijzigen.
 6. Aantal spelers per team:
  Per team moeten tenminste 8 spelers ingeschreven worden. Het maximum aantal spelers dat ingeschreven mag worden is 20. 
  Dit is inclusief een eventuele coach.
 7. Aanvullen van spelers: 
  Zolang teams het maximum aantal van 20 spelers nog niet hebben bereikt bestaat er de mogelijkheid om spelers toe te voegen. 
  Voor de duidelijkheid: er kan slechts worden aangevuld en niet worden verwijderd of gewisseld. 
  Een teamcaptain kan met zijn persoonlijke inlog een nieuwe speler (digitaal) aanmelden. Tevens kan er direct een foto worden geüpload.
  Eenmaal succesvol opgeslagen, dan mag de speler direct meedoen.
 8. Overschrijving naar ander team:
  Tijdens de competitie is overschrijving naar een ander team niet toegestaan. Dit is alleen mogelijk na afloop van de competitie (inclusief de play-offs).
 9. Klaarzetten doelen, banken, tafels en scoreborden:
  De teams die de eerste wedstrijd spelen om 18:25 zijn verplicht alles klaar te zetten. Voldoet een team hier niet aan, dan wordt dit bestraft met 
  € 25,00 boete. De teams die als laatste op de avond in actie komen zijn verplicht deze genoemde spullen weer op te ruimen. Ook hier geldt: niet nakomen € 25,00 boete.
 10. Wedstrijdduur:
  De speelduur van competitiewedstrijden is 1 x 32 minuten. Na 31 minuten gaat de zoemer af en gaat de laatste minuut in. De scheidsrechter heeft vervolgens de mogelijkheid om de wedstrijd na 1 minuut af te fluiten (wedstrijdduur is en blijft dus 32 minuten) of eventueel die tijd bij te trekken zolang hij nodig acht (bijv. i.v.m. spelbederf of na een blessure).
 11. Rugnummers verplicht:
  Teamcaptains dienen voor aanvang van de wedstrijd de spelers - inclusief rugnummers - te hebben doorgegeven via de teampagina. Spelers zonder rugnummer zijn niet speelgerechtigd. Heeft er een speler zonder rugnummer meegespeeld, dan wordt dit vanaf 01-01-2022 als volgt bestraft:
  1. Bij de eerste keer: een boete van 50 euro;
  2. Bij de tweede keer: een boete van 50 euro + uitslag 5-0 voor de tegenstander;
  3. Bij de derde keer: een boete van 100 euro + uitslag 5-0 voor de tegenstander + 3 punten in mindering.
 12. Alleen coaches en spelers op de bank
  Er mogen op de spelersbank alleen spelers en/of een coach van het team zitten dat op dat moment hun competitiewedstrijd afwerkt. 
  Tevens dienen ze in het bezit te zijn van een geldige spelerskaart.
 13. Onderscheid kleding:
  Als beide teams in (nagenoeg) dezelfde kleur tenue spelen is het eerstgenoemde team verplicht een ander kleur shirt of hesjes aan te trekken.
 14. Geschorste speler:
  Een geschorste speler of coach mag niet op de speelvloer komen. Hij mag dus ook NIET op de spelersbank plaatsnemen.
 15. Opstellen niet speelgerechtigde speler:
  Als blijkt dat er een speler heeft mee gedaan die niet op de spelerslijst voorkomt van een team dan heeft dat de volgende consequenties voor het betreffende team:
  1. Uitslag 5-0 voor de tegenstander.
  2. Drie punten in mindering.
  3. Boete van € 50,00
 16. Gestaakte wedstrijd:
  Wanneer de scheidsrechter een wedstrijd staakt, krijgt het team dat de oorzaak hiervan is, 3 punten in mindering en een boete van € 35,00. 
  Tevens wordt de uitslag automatisch omgezet in een 5-0 overwinning voor de tegenstander.
  Als een team zelf van het veld gaat tijdens een wedstrijd zonder dat de scheidsrechter dit aangeeft: boete € 45,00. 
  Daarnaast krijgt dit team 3 punten in mindering en de uitslag wordt automatisch omgezet in een 5–0 overwinning voor de tegenstander. 
  Het is niet mogelijk om hiertegen in beroep te gaan.
 17. Uitstel van wedstrijden:
  Alle competitiewedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond. Teams die op deze speelavond elders gaan zaalvoetballen moeten er rekening mee houden, dat daarvoor in Barneveld GEEN uitstel wordt verleend. Elk team is verplicht de vastgestelde wedstrijden te spelen. Uitstellen of afzeggen van wedstrijden kan slechts bij zeer hoge uitzondering en alleen in zeer bijzondere gevallen. Of door middel van een baaldag.
  In geval er toch een wedstrijd uitvalt, dan wordt deze later ingehaald.
 18. Aanvragen baaldag: 
  Elk team heeft de mogelijkheid om één baaldag per seizoen in te zetten. De tegenstander heeft hierin altijd het laatste woord. Aanvragen kan via het platform, uitsluitend door de teamcaptain.
  1. Aanvragen kan tot woensdagmiddag 12:00 uur vóór de betreffende wedstrijd, de tegenstander ontvangt hierover digitaal bericht en heeft vervolgens 48 uur om te reageren.
  2. Een tegenstander kan de baaldag aanvraag weigeren. Dan wordt de wedstrijd gespeeld op de oorspronkelijke datum en blijft de baaldag voor het aanvragende team staan.
  3. Bij acceptatie van de baaldag wordt de wedstrijd tot nader bericht uitgesteld. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe datum. Hierover ontvangen beide teams nog bericht. Het aanvragende team kan de rest van het seizoen geen baaldag meer aanvragen.
  4. Een geaccepteerde baaldag kost het aanvragende team 25 euro.
  5. Begrafenissen beschouwen wij als een uitzondering, het verplaatsen van een wedstrijd vanwege een begrafenis gaat in overleg met het bestuur.
 19. Niet komen opdagen:
  1. Uitslag 5-0 voor de tegenstander.
  2. Boete van € 100,00.
  3. Drie punten in mindering.
  4. Komt een team voor de tweede keer niet opdagen, dan wordt dat team onmiddellijk uit de competitie verwijderd en is men ook uitgesloten van deelname voor het seizoen erna. Ook vindt er dan geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 20. Team uit competitie:
  Stapt een team zelf uit de competitie of wordt men uit de competitie gehaald, dan gelden de volgende regels:
  1. Gebeurt dit tijdens de eerste helft van de competitie (tien wedstrijden) dan worden deze wedstrijden als niet gespeeld beschouwd.
  2. Gebeurt dit tijdens de tweede helft van de competitie (na tien wedstrijden) dan worden alle nog te spelen wedstrijden omgezet in een reglementaire 5-0 overwinning voor de tegenstander.
  3. Een boete van € 75,00 indien de reden van stoppen/uitsluiting geen urgente aanleiding heeft. Er vindt dan geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 21. Bepaling eindstanden:
  Bij het bepalen van de eindstanden (en tussenstanden) van de competitie is het volgende van belang:
  1. Bij gelijk aantal wedstrijdpunten is het doelsaldo bepalend voor de klassering van de competitie (doelsaldo = doelpunten voor -/- doelpunten tegen).
  2. Zijn zowel het aantal wedstrijdpunten als het doelsaldo gelijk, dan is het aantal gescoorde doelpunten (doelpunten voor) bepalend voor de klassering. Het team dat de meeste doelpunten gescoord heeft staat hoger op de ranglijst.
  3. Mocht er dan nog geen onderscheid zijn dan telt het onderlinge resultaat. In geval van de eindstand beide resultaten, in geval van een periode telt uiteraard slechts één resultaat.
  4. Is ook dit gelijk dan zal loting de beslissing moeten brengen.
 22. Promotie-/degradatieregeling:
  Hoofdklasse: nr.1 is kampioen van de Zaalvoetbalcompetitie Barneveld. De nrs. 11 en 12 degraderen naar de 1e klasse. 
  1e klasse: de nrs. 1 en 2 promoveren naar de Hoofdklasse. De nrs. 11 en 12 degraderen naar de 2e klasse. 
  2e klasse: de nrs. 1 en 2 promoveren naar de 1e klasse. De nrs. 11 en 12 degraderen naar de 3e klasse. 
  3e klasse: de nrs. 1 en 2 promoveren naar de 2e klasse.
  Mochten er teams aan het einde van het seizoen stoppen dan heeft dat geen gevolgen voor de reeds gedegradeerde teams. Gaten die er ontstaan worden opgevuld door ook de nrs. 3 (en eventueel de nrs. 4 etc.) uit lagere klassen te laten promoveren. 
  Indien het aantal inschrijvingen voor de volgende competitie afwijkt van het huidige aantal teams, dan kan de Zaalvoetbalcommissie Barneveld een andere promotie-/degradatieregeling toepassen en/of kiezen voor een andere competitie-indeling.
 23. Strafcommissie:
  De strafcommissie doet uitspraken inzake uitgedeelde rode kaarten en/of ingediende rapportages van scheidsrechters. Na toetsing zal er een uitspraak volgen waarvan de betrokken speler en de contactpersoon van het team schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Wil men tegen de uitspraak in verweer gaan zie punt:
 24. Beroepscommissie 
  Voor strafzaken (bijvoorbeeld n.a.v. een rode kaart of het bereikte x-aantal gele kaarten) geldt dat de betreffende speler/coach automatisch wordt gestraft met een boete van € 20,00 en minimaal de eerstvolgende te spelen wedstrijd is geschorst. 
  Ook is er via de website te zien wie er geschorst is. Op de website is tevens te zien wie en hoeveel gele kaarten men heeft ontvangen. 
  Behandelt de strafcommissie strafzaken en worden bij de uitspraak: punten in mindering gebracht of spelers geschorst dan zal het bestrafte team of het team van de geschorste speler(s) worden beboet.
 25. Beroepscommissie:
  Er is een mogelijkheid om tegen uitspraken van de strafcommissie in beroep te gaan. Hiervoor dient de navolgende procedure gevolgd te worden.
  1. Indien de strafcommissie een uitspraak doet dan ontvangt de contactpersoon uiterlijk de woensdag na de vrijdag van het incident schriftelijk een uitspraak.
  2. De eerstvolgende speelavond dient de speler of contactpersoon schriftelijk zijn verweer in te dienen in een gesloten enveloppe bij de wedstrijdleiding. In geval er slechts een week tussen twee opeenvolgende speelavonden zit is de tijd dus krap.
  3. Nadat er beroep is ingediend ontvangt de contactpersoon ook weer uiterlijk de woensdag erop uitsluitsel van het beroep.
  4. Let erop dat na de uitspraak van de beroepscommissie een straf ook hoger kan uitvallen.
  5. Heeft de strafcommissie besloten slechts één wedstrijd schorsing op te leggen dan heeft beroep geen zin als het om strafvermindering gaat. Het indienen van het beroep kan namelijk pas op de eerst volgende speelavond en schorsingen worden NIET opgeschort.
  6. Wordt het beroep te laat ingediend dan zal dit NIET in behandeling genomen worden.
 26. Innen boetes:
  Alle boetes worden geïnd via een contante betaling bij de wedstrijdleiding. Belangrijk: 
  1. Indien een boete van een speler niet is betaald dan blijft deze geschorst zolang de boete niet is voldaan. Staat deze aan het einde van het seizoen nog open dan wordt het team uitgesloten voor de nieuwe competitie.
  2. Teamboetes die open blijven staan als gevolg van een gestaakte wedstrijd, niet komen opdagen of een anderszins opgelegde teamboete, hebben eveneens gevolgen voor de inschrijving voor het seizoen erop. Tevens worden alle spelers op de lijst, bij het niet voldoen van een teamboete, voor onbepaalde tijd uitgesloten en is inschrijving bij een ander team onder voorwaarde mogelijk (zie ook punt 30c).
  3. Aanmelding van spelers die onder punt 30b vallen.
   Indien het een teamboete betreft die niet is voldaan kan men weer ingeschreven worden onder betaling van een boete van € 35,00 en tien opeenvolgende wedstrijden schorsing bij het nieuwe team.
  4. Aanmelding van spelers die hun individuele boete niet binnen de gestelde tijd hebben voldaan. 
   Zij kunnen weer ingeschreven worden onder betaling van hun openstaande boete bedrag en tien opeenvolgende wedstrijden schorsing bij het nieuwe team (tevens wordt gekeken naar eventuele nog openstaande wedstrijden schorsing). 
   Betreft het een speler die ook deel uitmaakte van een team dat was uitgesloten vanwege een openstaande teamboete dan komt bovenop de individuele boete ook nog eens € 35,00 vanwege de niet betaalde teamboete.
 27. Naleven van dit reglement:
  Bij het niet nakomen van dit reglement kan de Zaalvoetbalcommissie Barneveld beslissen tot het nemen van strafmaatregelen.
 28. Onvoorziene zaken:
  In geschillen, protesten en zaken, waarin dit reglement niet voorziet, zal het bestuur van de Zaalvoetbalcommissie Barneveld, eventueel na overleg met de strafcommissie, tot een uitspraak komen. De uitspraak van het bestuur en strafcommissie zijn bindend.