X Scheidsrechters gezocht

Reglement

 1. Minimum leeftijd deelname:
  De deelnemende spelers dienen de minimum leeftijd te hebben bereikt van 16 jaar op het moment van spelen.

 2. Deelname op eigen risico:
  Ieder team/speler/coach neemt deel aan dit toernooi op eigen risico.

 3. De regels:
  Er wordt m.u.v. een aantal regels gespeeld conform de “KNVB zaalvoetbal(spel)regels”. Meer over de uitzonderingen vindt u in de “AFWIJKENDE REGELS T.O.V. DE KNVB”.

 4. Kosten deelname:
  De inschrijfkosten voor de competitie mogen in twee termijnen worden voldaan. De eerste termijn is 01 april en de tweede termijn is 01 juni.
  Teams die niet aan de financiële verplichtingen voldoen, worden van deelname aan de competitie uitgesloten.

 5. Competitieprogramma:
  Er worden GEEN programma boekjes verstrekt. Alle informatie is te vinden op http://www.zaalvoetbalbarneveld.nl/

 6. Inschrijven Spelers:
  • Een speler of coach mag slechts bij één team worden ingeschreven.
  • Ieder team dient de door de organisatie verstrekte spelerslijst volledig ingevuld en uiterlijk twee weken voor aanvang van de competitie te hebben ingeleverd.
   De contactpersonen worden tijdig op de hoogte gebracht over het inleveren van de lijst.
  • Voor nieuwe spelers/coach geldt dat er een duidelijke pasfoto dient te worden ingeleverd. Een foto dient digitaal te worden aangeleverd.
   Spelers waarvan geen pasfoto is ingeleverd zijn niet speelgerechtigd.
  • Op vertoon van zijn spelerspagina op de site, via een mobiele telefoon, krijgt een speler gratis toegang tot de sporthal.
   Voor spelers die geen toestemming hebben gegeven om hun naam én foto te mogen tonen op de site is dit niet mogelijk vanwege de afgeschermde status. Aan deze spelers wordt éénmalig een toegangskaartje verstrekt. Vraagt een speler om een nieuw kaartje dan wordt deze gemaakt na betaling van € 5,00 euro.
   Het kaartje dient door de speler zelf te worden voorzien van een duidelijke recente pasfoto. Indien geen kaartje kan worden getoond dan geldt het standaard toegangstarief van € 1,00 euro.
  • Om de naam en/of foto te tonen op onze site hebben we toestemming nodig van de spelers zelf (zie ook onze privacyverklaring).
   Toestemming kan worden gegeven door het invullen van dit formulier.

 7. Aantal spelers per team:
  Per team moeten tenminste 8 spelers ingeschreven worden. Het maximum aantal spelers dat ingeschreven mag worden is 15.
  Dit is inclusief een eventuele coach.

 8. Aanvullen van Spelers:
  Zolang teams het maximum aantal van 15 spelers nog niet hebben bereikt bestaat er de mogelijkheid om spelers toe te voegen.
  Voor de duidelijkheid: er kan slechts worden aangevuld en niet worden gewisseld.
  Bij de wedstrijdleiding kan men de nieuwe speler (digitaal) aanmelden. Dan wordt er direct even een foto gemaakt.
  Als aan beide eisen is voldaan, en na controle blijkt deze speler niet bij een ander team op de lijst te staan, dan mag de speler direct meedoen.

 9. Overschrijving naar ander team:
  Tijdens de competitie is overschrijving naar een ander team niet toegestaan. Dit is alleen mogelijk na afloop van de competitie (inclusief de play-offs).

 10. Klaarzetten doelen, banken, tafels en scoreborden:
  De teams die de eerste wedstrijd spelen om 18:25 zijn verplicht alles klaar te zetten. Voldoet een team hier niet aan, dan wordt dit bestraft met
  € 25,00 boete. De teams die als laatste op de avond in actie komen zijn verplicht deze genoemde spullen weer op te ruimen. Ook hier geldt: niet nakomen € 25,00 boete.

 11. Wedstrijdduur:
  De speelduur van competitiewedstrijden is 1 x 32 minuten. Na 31 minuten gaat de zoemer af en gaat de laatste minuut in. De scheidsrechter heeft vervolgens de mogelijkheid om de wedstrijd na 1 minuut af te fluiten (wedstrijdduur is en blijft dus 32 minuten) of eventueel die tijd bij te trekken zolang hij nodig acht (bijv. i.v.m. spelbederf of na een blessure).

 12. Rugnummers verplicht:
  Teams die zonder rugnummers aantreden worden verplicht de reserve hesjes te dragen die wel zijn voorzien van rugnummers.

 13. Wedstrijdformulieren:
  Ieder team is verplicht om 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en het wedstrijdformulier ingevuld te hebben. Bent u niet op tijd aanwezig dan loopt u het risico dat u de wedstrijd met 5-0 verliest.
  De wedstrijdformulieren bevinden zich op de tafel bij het veld (bij de grensrechter). De namen van alle deelnemende spelers zijn reeds ingevuld.
  Er dient alleen onder Rugnr. het betreffende nummer worden ingevuld. Na afloop van de wedstrijd moet het wedstrijdformulier worden ondertekend. Controleer goed wie een evt. gele of rode kaart heeft ontvangen en noteer tevens de doelpuntenmakers.

 14. Alleen coaches en spelers op de bank
  Er mogen op de spelersbank alleen spelers en/of een coach van het team zitten dat op dat moment hun competitiewedstrijd afwerkt.
  Tevens dienen ze in het bezit te zijn van een geldige spelerskaart.

 15. Onderscheid kleding:
  Als beide teams in (nagenoeg) dezelfde kleur tenue spelen is het eerstgenoemde team verplicht een ander kleur shirt of hesjes aan te trekken.

 16. Geschorste speler:
  Een geschorste speler of coach mag niet op de speelvloer komen. Hij mag dus ook NIET op de spelersbank plaatsnemen.

 17. Opstellen niet speelgerechtigde speler:
  Als blijkt dat er een speler heeft mee gedaan die niet op de spelerslijst voorkomt van een team dan heeft dat de volgende consequenties voor het betreffende team:
  1. Uitslag 5-0 voor de tegenstander.
  2. Drie punten in mindering.
  3. Boete van € 35,00

 18. Gestaakte wedstrijd:
  Wanneer de scheidsrechter een wedstrijd staakt, krijgt het team dat de oorzaak hiervan is, 3 punten in mindering en een boete van € 35,00.
  Tevens wordt de uitslag automatisch omgezet in een 5-0 overwinning voor de tegenstander.
  Als een team zelf van het veld gaat tijdens een wedstrijd zonder dat de scheidrechter dit aangeeft: boete € 45,00.
  Daarnaast krijgt dit team 3 punten in mindering en de uitslag wordt automatisch omgezet in een 5–0 overwinning voor de tegenstander.
  Het is niet mogelijk om hiertegen in beroep te gaan.

 19. Uitstel van wedstrijden:
  Alle competitiewedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond. Teams die op deze speelavond elders gaan zaalvoetballen moeten er rekening mee houden, dat daarvoor in Barneveld GEEN uitstel wordt verleend. Elk team is verplicht de vastgestelde wedstrijden te spelen. Uitstellen of afzeggen van wedstrijden kan slechts bij zeer hoge uitzondering en alleen in zeer bijzondere gevallen.
  In geval er toch een wedstrijd uitvalt, dan wordt deze 12 dagen na de oorspronkelijke datum op een woensdag (mits er een zaal beschikbaar is) opnieuw vastgesteld.

 20. Niet komen opdagen:
  Teams die zonder acceptabele reden, niet (compleet) verschijnen voor een wedstrijd worden als volgt bestraft:
  1. Uitslag 5-0 voor de tegenstander.
  2. Boete van € 100,00.
  3. Drie punten in mindering.
  4. Komt een team voor de tweede keer niet opdagen, dan wordt dat team onmiddellijk uit de competitie verwijderd en is men ook uitgesloten van deelname voor het seizoen erna. Ook vindt er dan geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 21. Team uit competitie:
  Stapt een team zelf uit de competitie of wordt men uit de competitie gehaald, dan gelden de volgende regels:
  1. Gebeurt dit tijdens de eerste helft van de competitie (heren tien wedstrijden, dames zeven wedstrijden) dan worden deze wedstrijden als niet gespeeld beschouwd.
  2. Gebeurt dit tijdens de tweede helft van de competitie (heren na tien wedstrijden, dames na zeven wedstrijden) dan worden alle nog te spelen wedstrijden omgezet in een reglementaire 5-0 overwinning voor de tegenstander.
  3. Een boete van € 75,00 indien de reden van stoppen/uitsluiting niet valt onder punt 20 d. Ook dan vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 22. Bepaling eindstanden:
  Bij het bepalen van de eindstanden (en tussenstanden) van de competitie is het volgende van belang:
  1. Bij gelijk aantal wedstrijdpunten is het doelsaldo bepalend voor de klassering van de competitie (doelsaldo = doelpunten voor -/- doelpunten tegen).
  2. Zijn zowel het aantal wedstrijdpunten als het doelsaldo gelijk, dan is het aantal gescoorde doelpunten (doelpunten voor) bepalend voor de klassering. Het team dat de meeste doelpunten gescoord heeft staat hoger op de ranglijst.
  3. Mocht er dan nog geen onderscheid zijn dan telt het onderlinge resultaat. In geval van de eindstand beide resultaten, in geval van een periode telt uiteraard slechts één resultaat.
  4. Is ook dit gelijk dan zal loting de beslissing moeten brengen.

 23. Promotie-/degradatieregeling:
  Hoofdklasse: nr.1 is kampioen van de Zaalvoetbalcompetitie Barneveld. De nrs. 10 en 11 degraderen naar de 1e klasse.
  1e klasse: de nrs. 1 en 2 promoveren naar de Hoofdklasse. De nrs. 10 en 11 degraderen naar de 2e klasse.
  2e klasse: de nrs. 1 en 2 promoveren naar de 1e klasse. De nrs. 10 en 11 degraderen naar de 3e klasse.
  3e klasse: de nrs. 1 en 2 promoveren naar de 2e klasse.
  Mochten er teams aan het einde van het seizoen stoppen dan heeft dat geen gevolgen voor de reeds gedegradeerde teams. Gaten die er ontstaan worden opgevuld door ook de nrs. 3 (en eventueel de nrs. 4 etc.) uit lagere klassen te laten promoveren.
  Indien het aantal inschrijvingen voor de volgende competitie afwijkt van het huidige aantal teams, dan kan de Zaalvoetbalcommissie Barneveld een andere promotie-/degradatieregeling toepassen en/of kiezen voor een andere competitie-indeling.
  Dames: nr.1 is kampioen. Geen promotie en/of degradatie.

 24. Periodekampioenen:
  In iedere klasse zijn dezelfde regels van toepassing v.w.b. de periodekampioen.
  De 1e periodekampioen wordt het team dat halverwege de competitie (na tien wedstrijden) de meeste punten heeft behaald. Voor bepaling van de rangschikking gelden de regels zoals beschreven in Bepaling eindstanden.
  De 2e periodekampioen wordt het team dat in de tweede helft van de competitie de meeste punten heeft behaald. Van de tweede competitiehelft wordt dus een aparte stand opgemaakt waarbij de eerste tien wedstrijden buiten beschouwing blijven.
  Wordt een team dat een periode wint ook kampioen dan geldt het volgende.
  1. 1e periode winnaar wordt kampioen: de als tweede geplaatste in deze periode wordt 1e periode kampioen.
  2. 2e periode winnaar wordt kampioen: de als tweede geplaatste in deze periode wordt 2e periode kampioen. Mocht deze reeds winnaar zijn van de 1e periode dan wint de nummer 3 uit deze periode de 2e periode.

 25. Play-offs:
  Heren:
  De play-offs worden afgewerkt over twee avonden na afloop van de reguliere competitie. De vier kampioenen, de acht periodekampioen en de vier hoogst geklasseerde teams uit iedere klasse, die geen periodetitel hebben behaald, plaatsen zich hier voor.
  Op de eerste avond worden de 16 geplaatste teams verdeeld over vier poules van vier. Uit iedere poule plaatsen de nrs. 1 en 2 zich voor de slotavond. Deze acht teams worden dan weer verdeeld over twee poules. De nummers één en twee gaan door naar de halve finale, waarna de winnaars van deze wedstrijden in een finale strijden om een wisseltrofee. Alle wedstrijden tijdens de play-offs duren 20 minuten.
  Bij twee teams gelijk in een poule treden de regels a t/m c zoals beschreven in Bepaling eindstanden in werking. Mocht er dan nog geen beslissing zijn gevallen dan dient een strafschoppenserie de beslissing te brengen. Mochten drie teams exact gelijk eindigen dan zal loting de beslissing moeten forceren. Eindigt een halve finale of de finale in een gelijkspel dan zal ook hier een strafschoppenserie de beslissing moeten brengen.
  Tijdens een strafschoppenserie dienen de twee teams om en om ieder in totaal drie strafschoppen te nemen door verschillende spelers. Is er dan nog geen beslissing gevallen dan dient men één strafschop om en om te nemen tot de beslissing is gevallen. Dit gebeurt door dezelfde spelers als in de 1e serie strafschoppen.
  Dames:
  Bij de dames wordt gestart met een halve finale op de tweede play-off avond.
  De kampioen speelt tegen de nummer vier uit de competitie.
  De nummer twee speelt tegen de nummer drie uit de competitie.
  De winnaars spelen de finale.

  Kaarten en schorsingen vanuit de reguliere competitie blijven staan en tellen tijdens de play-offs mee. Schorsingen opgelopen tijdens de play-offs zijn direct van kracht voor die teams die nog aan de play-offs meedoen. Het eventuele restant wordt doorgeschoven naar het nieuwe seizoen. De wedstrijden tijdens de play-offs worden met betrekking tot schorsingen allen als ‘losse’ wedstrijden gezien.

 26. Meest scorende en minst gepasseerde ploeg:
  Aan het einde van de competitie worden deze prijzen uitgereikt aan het team dat gedurende de competitie de meeste doelpunten heeft weten te scoren en aan de ploeg die de minste tegentreffers heeft moeten incasseren. Voor beiden is een wisseltrofee beschikbaar. Aangezien de dames veertien wedstrijden spelen en de heren twintig wordt het aantal gescoorde doelpunten en aantal tegentreffers gemiddeld per wedstrijd berekent. Mochten teams gelijk eindigen dan treedt het volgende in werking:
  Bij gelijk aantal gescoorde doelpunten telt eerst;
  1. Minste aantal tegentreffers (gemiddeld per wedstrijd).
  2. Meest behaalde punten (gemiddeld per wedstrijd).
  3. Meeste overwinningen (gemiddeld per wedstrijd).
  4. Beste sportiviteitcijfer.
  Bij gelijk aantal tegentreffers telt eerst;
  1. Meest aantal gescoorde doelpunten (gemiddeld per wedstrijd).
  2. Meest behaalde punten (gemiddeld per wedstrijd).
  3. Meeste overwinningen (gemiddeld per wedstrijd).
  4. Beste sportiviteitcijfer.

 27. Sportiviteittrofee:
  De laatste wisselbeker is voor het team dat naar het oordeel van de scheidsrechters zich het meest sportief heeft gedragen. Na iedere wedstrijd krijgt elk team een beoordeling van de scheidsrechter. Wie aan het eind van de competitie de beste gemiddelde score heeft mag deze wisseltrofee voor een jaar mee naar huis nemen.

 28. Strafcommissie:
  De strafcommissie doet uitspraken inzake uitgedeelde rode kaarten en/of ingediende rapportages van scheidsrechters. Na toetsing zal er een uitspraak volgen waarvan de betrokken speler en de contactpersoon van het team schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Wil men tegen de uitspraak in verweer gaan zie punt: Beroepscommissie
  Voor strafzaken (bijvoorbeeld n.a.v. een rode kaart of het bereikte x-aantal gele kaarten) geldt dat de betreffende speler/coach automatisch wordt gestraft met een boete van € 20,00 en minimaal de eerstvolgende te spelen wedstrijd is geschorst.
  Ook is er via de website te zien wie er geschorst is. Op de website is tevens te zien wie en hoeveel gele kaarten men heeft ontvangen.
  Behandelt de strafcommissie strafzaken en worden bij de uitspraak: punten in mindering gebracht of spelers geschorst dan zal het bestrafte team of het team van de geschorste speler(s) worden beboet.

 29. Beroepscommissie:
  Er is een mogelijkheid om tegen uitspraken van de strafcommissie in beroep te gaan. Hiervoor dient de navolgende procedure gevolgd te worden.
  1. Indien de strafcommissie een uitspraak doet dan ontvangt de contactpersoon uiterlijk de woensdag na de vrijdag van het incident schriftelijk een uitspraak.
  2. De eerstvolgende speelavond dient de speler of contactpersoon schriftelijk zijn verweer in te dienen in een gesloten enveloppe bij de wedstrijdleiding. In geval er slechts een week tussen twee opeenvolgende speelavonden zit is de tijd dus krap.
  3. Nadat er beroep is ingediend ontvangt de contactpersoon ook weer uiterlijk de woensdag erop uitsluitsel van het beroep.
  4. Let erop dat na de uitspraak van de beroepscommissie een straf ook hoger kan uitvallen.
  5. Heeft de strafcommissie besloten slechts één wedstrijd schorsing op te leggen dan heeft beroep geen zin als het om strafvermindering gaat. Het indienen van het beroep kan namelijk pas op de eerst volgende speelavond en schorsingen worden NIET opgeschort.
  6. Wordt het beroep te laat ingediend dan zal dit NIET in behandeling genomen worden.

 30. Innen boetes:
  Alle boetes worden geïnd via een contante betaling bij de wedstrijdleiding.

  Belangrijk:

  1. Indien een boete van een speler niet is betaald dan blijft deze geschorst zolang de boete niet is voldaan. Staat deze aan het einde van het seizoen nog open dan wordt het team uitgesloten voor de nieuwe competitie.
  2. Teamboetes die open blijven staan als gevolg van een gestaakte wedstrijd, niet komen opdagen of een anderszins opgelegde teamboete, hebben eveneens gevolgen voor de inschrijving voor het seizoen erop. Tevens worden alle spelers op de lijst, bij het niet voldoen van een teamboete, voor onbepaalde tijd uitgesloten en is inschrijving bij een ander team onder voorwaarde mogelijk (zie ook punt 30c).
  3. Aanmelding van spelers die onder punt 30b vallen.
   Indien het een teamboete betreft die niet is voldaan kan men weer ingeschreven worden onder betaling van een boete van € 35,00 en tien (heren) of vijf (dames) opeenvolgende wedstrijden schorsing bij het nieuwe team.
  4. Aanmelding van spelers die hun individuele boete niet binnen de gestelde tijd hebben voldaan.
   Zij kunnen weer ingeschreven worden onder betaling van hun openstaande boete bedrag en tien (heren) of vijf (dames) opeenvolgende wedstrijden schorsing bij het nieuwe team (tevens wordt gekeken naar eventuele nog openstaande wedstrijden schorsing).
   Betreft het een speler die ook deel uitmaakte van een team dat was uitgesloten vanwege een openstaande teamboete dan komt bovenop de individuele boete ook nog eens € 35,00 vanwege de niet betaalde teamboete.

 31. Naleven van dit reglement:
  Bij het niet nakomen van dit reglement kan de Zaalvoetbalcommissie Barneveld beslissen tot het nemen van strafmaatregelen.

 32. Onvoorziene zaken:
  In geschillen, protesten en zaken, waarin dit reglement niet voorziet, zal het bestuur van de Zaalvoetbalcommissie Barneveld, eventueel na overleg met de strafcommissie, tot een uitspraak komen. De uitspraak van het bestuur en strafcommissie zijn bindend.