Baaldag

Elk team heeft de mogelijkheid bieden om één baaldag per seizoen in te zetten. De tegenstander heeft hierin altijd het laatste woord. Aanvragen kan via het platform, uitsluitend door de teamcaptain. 

Hoe gaat het aanvragen dan?
Nadat een teamcaptain is ingelogd, kan via het menu aan de linkerkant een baaldag worden aangevraagd, worden geaccepteerd of worden geweigerd. 
Aanvragen kan tot woensdagmiddag 12:00 uur vóór de betreffende wedstrijd. De tegenstander ontvangt hierover digitaal bericht en heeft vervolgens 48 uur om te reageren. We sturen hiervoor diverse herinneringen, ook per SMS. We houden de aanvrager ook op de hoogte.

Baaldag niet akkoord? ❌
Niet geaccepteerd? Dan speel je de wedstrijd gewoon op de oorspronkelijke datum en blijft je baaldag staan. Je kunt het een mogelijke volgende keer dan weer proberen.

Baaldag wel akkoord ✅
Wordt de baaldag wel geaccepteerd? Dan wordt de wedstrijd tot nader bericht uitgesteld. Als bestuur gaan we op zoek naar een nieuwe datum. Hierover ontvangen beide teams nog bericht. Een geaccepteerde baaldag kost het aanvragende team 25 euro. Hiermee zijn de kosten gedekt. Het aanvragende team kan de rest van het seizoen geen baaldag meer aanvragen.

Wat als een tegenstander niet of te laat reageert?
Dan speel je de wedstrijd gewoon op de oorspronkelijke datum en blijft je baaldag staan.

Wat verder nog belangrijk is

    ●  Baaldag aangevraagd, geweigerd en zeg je daarna alsnog af? Dan volgen wij het reglement en is een geldboete + punten in mindering het gevolg;
    ●  Verzoeken tot wisselen/ruilen kan alsnog zolang het speelschema in ontwikkeling (concept is) - stuur ons daarvoor even een mail;
    ●  Nadat het definitieve speelprogramma bekend is (ergens in augustus) wordt het dus aanvragen via baaldag;
    ●  Begrafenissen beschouwen wij als een uitzondering, het verplaatsen van een wedstrijd vanwege een begrafenis gaat in overleg met het bestuur.